ABOUTGR

ENG

Είμαστε μια εξαμελής ομάδα προερχόμενη από το χώρο των Εικαστικών Τεχνών, της Μουσικής, της Αρχιτεκτονικής, της Λογοτεχνίας και των Κοινωνικών Επιστημών με κοινό ενδιαφέρον τη χαρτογράφηση του σύγχρονου αστικού τοπίου. Μας αφορά η έννοια της αστικής τελετουργίας και αναζητούμε τους τρόπους με τους οποίους αυτή αποτυπώνεται στο αισθητηριακό τοπίο της εκάστοτε πόλης. Χρησιμοποιούμε τον ήχο σαν εργαλείο μετασχηματισμού της εμπειρίας του αστικού χώρου, όπως και το περπάτημα –«το πιο προφανές αλλά και αδιευκρίνιστο πράγμα στον κόσμο» όπως γραφει η Rebecca Solnit- ως μέσο συγγραφής και ανάγνωσης εναλλακτικών αφηγήσεων μέσα στην – και για την – πόλη.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός ηχητικού χάρτη της παρακείμενης στο TAF πλατείας Μοναστηρακίου, ο σχεδιασμός ενός διαρκώς τροφοδοτούμενου blog με οπτικοακουστικό υλικό, και η σύνθεση ενός ηχητικού περιπατου με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και GPS, που θα φέρνει στο ηχητικό προσκήνιο τις αισθητηριακές διαστάσεις των αστικών τελετουργιών που συνθετουν την εμπειρία της πόλης. Στο εργαστήριο θα αξιοποιήσουμε το δυναμικό των επί-τόπου συμμετεχόντων αλλά και του διεθνούς μας δικτύου εικαστικών, μουσικών και κοινωνικων επιστημόνων, που θα προβούν σε επιτόπιες ηχογραφήσεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις. Παράλληλα, θα βρισκόμαστε σε ανταλλαγή με δύο συναφή εργαστήρια που θα λάβουν χώρα στη Λισαβώνα (The Milena Principle / Fine Arts of the University of Lisbon) και στις Βρυξέλλες (The Milena Principle / School of Arts – RITS, Radio Department). Άλλοι συμμετέχοντες που θα συνδράμουν με ηχητικό και φωτογραφικό υλικό είναι οι: Dzovinar Mirkiditsian (Παρίσι), Reda Zine (Μπολόνια), Doris Hakim (Αμβέρσα), Sinan Bokesoy (Κωνσταντινούπολη), Λευτέρης Παρασύρης (Λονδίνο), Ρένα Ταβερναράκη (Βερολίνο).

Οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες του εργαστηρίου θα έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία παραγωγής ενος ηχοτοπίου, το σχεδιασμό ήχου, την ηχητική χαρτογράφηση και τη θεωρητική πλαισίωση των τοποειδικών έργων τέχνης και της περιπατολογίας με βάση τη χρήση καινοτόμων μέσων επικοινωνίας δι’εντοπισμού [locative media]. Σε πρακτικό επίπεδο θα παρουσιαστούν οι τεχνικές ηχογράφησης πεδίου, ο τρόπος  αναπαραγωγής και επεξεργασίας του εν λόγω ηχητικού υλικού και η σύνθεση ενός ηχητικού περιπάτου πάνω στο χάρτη της πόλης μεσω της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού noTours.

Στην έκθεση, τα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν α) σε μορφή ηχητικού περιπάτου στην πλατεία Μοναστηρακίου -με τη χρήση της εφαρμογής noTours για συσκευές android- β) σε έναν διαδραστικό, οπτικοακουστικού χάρτη στο χώρο του Taf  γ) στο διαρκώς ανανεούμενο blog που θα είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου.

Η εφαρμογή noTours (http://www.notours.org/) είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την κολλεκτίβα Escoitar.org. Κάνοντας χρήση των μέσων δι’ εντοπισμού, η εφαρμογή συντελεί στη δημιουργία τοποειδικών και διαδραστικών έργων, με σκοπό την ακουστική επαύξηση (augmented aurality) του δημόσιου χώρου. Με αφετηρία την καταστασιακή πρακτική της «παράσυρσης» (dérive), δημιουργούμε διαδρομές που ξεφεύγουν από τον υπάρχοντα αστικό σχεδιασμό και το κατεξοχήν οπτικό και γεωμετρικά οριοθετημένο μοντέλο της πανοραμικής πόλης. Προτείνουμε έτσι μια νέα χαρτογραφική εκδοχή που να αναπαριστά τα πολλαπλά επίπεδα πρόσληψης και εμπειρίας, βασιζόμενη στην κίνηση αντί της στάσης: να εμπεριέχει ως τέταρτη διάσταση το χρόνο και να ενσωματώνει την υποκειμενική ματιά, τα σχεσιακά και συναισθηματικά επίπεδα της εμπειρίας και, τέλος, να αποτελεί προϊόν μιας πολυφωνικής αφήγησης του χώρου κατά τη διαδικασία μεταμόρφωσής του σε τόπο. H περιήγηση στην ηχητικά επαυξημένη πόλη αποτελεί μία χειρονομία (gesture) του εκάστοτε δημιουργού που μένει ανοιχτή στην περιπλάνηση και την ερμηνεία του ακροατή. Κατά την πρακτική της μεταστροφής (détournement) η εφαρμογή noTours οικειοποιείται ένα εργαλείο ξενάγησης (audio guides), το μετατρέπει σε ένα μέσο μη-ξενάγησης (noTours), και το αναπροσαρμόζει σε καλλιτεχνικό έργο που παροτρύνει τον ακροατή σε περιπλάνηση.

Η λογική της “ακουστικής επαύξησης” όπως χρησιμοποιείται στην καλλιτεχνική πρακτική των ηχητικών περιπάτων συνίσταται στην επέμβαση στο χώρου με ηχητικά μέσα.  Πρόκειται για μια εμπειρία εμβύθισης σε ένα υβριδικό περιβάλλον μεταξύ υλικής και δυνητικής πραγματικότητας, η οποία αξιοποιεί τα πολλαπλά επίπεδα της διαρκώς μεταβαλλόμενης έννοιας του δημόσιου χώρου: (υλικός) αστικός χώρος, κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακές κοινότητες, εικονικά περιβάλλοντα.      

Η σύνδεση του εργαστηρίου με απομακρυσμένους χρήστες από άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε συνάψεις και συνδέσμους μεταξύ χωρικά απομακρυσμένων αλλά φαντασιακά συναφών τόπων. Στο πλαίσιο της σύνθεσης ενός χωροθετημένου αφηγήματος, η συμπαράθεση ηχητικών θραυσμάτων από διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα θα προτείνει την αναγνώριση της συνάφειας που αναδεικνύεται από τις πρακτικές της καθημερινής ζωής και των αστικών τελετουργιών, παρά στη διαφορά που υπονοεί η διαφορετική γεωγραφική περιοχή και το εκάστοτε πολιτισμικό υπόβαθρο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s